Clarificari si instructiuni generale - Regio Bucuresti Ilfov

Proiecte

Clarificari si instructiuni generale

Instructiunea 144/10.12.2015 pentru incheierea de acte aditionale de prelungire a contractelor de finantare care nu se finalizează in perioada de impelementare, in scopul indeplinirii integrale a obiectivelor si indicatorilor proiectului si in vederea asigurarii functionalitatii acestuia. 

Instructiunea 139/2015 pentru anularea Instructiunii nr. 133/2015 a AM POR privind modificarea Instructiunii 132/2015 cu referire la asumarea raspunderii beneficiarilor cu privire la lucrarile/bunurile/serviciile solicitate la rambursare si executate/livrate/prestate de contractori.

Instructiunea nr. 136b/02.06.2015 - pentru anularea Instructiunii nr. 132/2015 a AM POR privind asumarea raspunderii beneficiarilor cu privire la lucrarile/bunurile/serviciile solicitate la rambursare si executate/livrate/prestate de contractori.

Instructiunea 134 privind termenele limita de depunere a Cererilor de rambursare si a Cererilor de plata in vederea inchiderii Programului Operational Regional 2007-2013

Instructiunea 133 care modifica Instructiunea 132 cu privire la depunerea de catre beneficiarii POR, in cadrul cererilor de rambursare/plata, a declaratiei privind asumarea raspunderii cu privire la lucrarile/bunurile/serviciile solicitate la rambursare/plata.

Instructiunea 132 cu privire la depunerea de catre beneficiarii POR, in cadrul cererilor de rambursare/plata, a declaratiei privind asumarea raspunderii cu privire la lucrarile/bunurile/serviciile solicitate la rambursare/plata.

Instructiunea nr. 131/27.03.2015, care contine prevederi in vederea implementarii in bune conditii a proiectelor din cadrul DMI 3.4, apel 2014.

Instructiunile AM POR nr. 127 si 128 privind procesul de evaluare, selectie si contractare în cadrul POR 2007-2013

Instrucţiunea nr. 126/03.02.2015 privind modificarea prevederilor Manualului de proceduri PO/M VI/AM.

Instructiunea nr. 125/16.01.2015 privind modificarea prevederilor Manualului de proceduri MIII/AMOI, Editia 2, Revizuirea 10

Instructiunea nr.121 privind procesul de evaluare, selectie si contractare pentru proiectele depuse in cadrul Programului Operational Regional 2007-2013, DMI 4.1 si 5.2.

Instrucţiunea nr. 114/20.11.2013, privind aplicarea modificarii criteriului de eligibilitate a proiectelor finantabile prin Programul Operational Regional.

Instrucţiunea nr. 113/28.10.2013, privind aplicarea aplicarea Ordinului MFE nr. 1120/2013 pentru aprobarea Procedurii simplificate aplicate de beneficiarii privati in cadrul proiectelor finantate din instrumente structurale

Notificare AMPOR pentru modificarea si completarea instructiunilor de prefinantare si rambursare

Instructiunea 105 AMPOR privind implementarea mecanismului decontarii cererilor de plata

Instructiunea nr. 102 / 14.02.2013 privind privind posibilitatea reparcurgerii etapei procedurale de evaluare tehnica si financiara simplificata

Instructiunea AM POR nr. 100/12.12.2012 privind suspendarea partiala a activitatilor in cadrul POR 2007-2013

Instructiunea AM POR nr. 92/31.08.2012 privind revizuirea proiectelor tehnice de executie si rezilierea contractelor de lucrari

Instructiunea AM POR nr. 91/27.08.2012 privind forma actului aditional

Instructiunea nr. 90/10.08.2012 privind modificarea/completarea Anexelor Manualului de proceduri PO XVI, Procedura de Monitorizare a proiectelor finantate din Programul Operational Regional, Editia 2, Revizia 1

Nota privind masurile ce pot fi intreprinse la rezilierea contractelor

Modificari legislative cu privire la acordarea si recuperarea prefinantarii

Instructiunea nr. 88/27.07.2012 privind constituirea unitatii de verificare a achizitiilor publice si a conflictului de interese

Instructiunea nr. 81 privind aprobarea modificarilor la proiectul tehnic si documentatia de executie inainte de lansarea procedurii de atribuire a contractului de lucrari

Instructiunea nr. 73 prin care se anuleaza Instructiunea nr. 60

Instructiunea nr. 68 privind conturile beneficiarilor in care se efectueaza platile pe proiecte REGIO

Instructiunea nr. 67 AM POR privind modificarea Anexei II - Masuri de informare si publicitate

Instructiunea nr. 66 AM POR privind modificarea Anexei III - Instructiuni de prefinantare si rambursare a cheltuielilor

       Informare privind rata de schimb RON/EUR utilizata in procesul de contractare DMI 4.3

Instructiunea nr. 62 AM POR privind aspecte ale Manualului de proceduri, evaluare, selectie si contractare

Instructiunea nr. 59 AM POR privind rambursarea cheltuielilor in cadrul proiectelor finantate din Regio

Lista actualizata a conturilor de trezorerie pentru beneficiarii REGIO

Clarificare AMPOR privind controlul calitatii constructiilor aferente obiectivelor realizate prin contractele finantate din REGIO - 26.04.2010

Clarificare AM POR privind scrisoarea de garantie de plata a prefinantarii - 26.02.2010

Clarificare privind suplimentarea contractului de lucrari

Clarificare mijloace fixe - 26.01.2010

Nota catre beneficiarii Regio privind instructiuni si termeni de referinta pentru achizitionarea servicilor de audit

Instructiune privind armonizarea ghidurilor solicitantului - 01.10.2009

Instructiune privind lista de rezerva a proiectelor - 28.09.2009

Nota catre solicitantii de finantare cu privire la evaluarea subcriteriului privind bugetul proiectului - 31.08.2009

Informare cu privire la modificarile legislative privind fisa tehnica de mediu - 30.07.2009

Instructiunea nr. 29 privind modificarea clauzelor contractuale din cadrul Contractelor de finantare POR, privind acordarea prefinantarii in vederea modificarii prin act aditional a contractelor de finantare a caror beneficiari sunt autoritati publice locale - 24.07.2009

Instructiune cu privire la indeplinirea criteriului de eligibilitate referitor la dovada proprietatii asupra imobilului obiect al cererii de finantare aplicabila pentru domeniile majore de interventie 3.2, 3.4 si 5.1 in cazul solicitantilor de finantare unitati de cult si institutii de invatamant superior (universitati, academii de studii, institute) - 22.07.2009

Nota din privind necesitatea respectarii legislatiei nationale in domeniul achizitiilor publice - 30.06.2009

Nota solicitanti privind proiectul tehnic - 30.06.2009

Instructiune din 07.04.2009 cu privire la eliminarea dintre documentele solicitate la depunerea cererii de finantare a rezumatului proiectului

Incidenta regulilor privind ajutorul de stat in cazul proiectelor vizand crearea de parcari

Procedura simplificata pentru atribuirea contractelor de lucrari, de furnizare si de servicii, in cadrul proiectelor finantate prin Programul Operational Regional - 4.03.2009 Instructiunea se aplica similar si domeniilor majore de interventie 4.3 si 5.3, pana la emiterea unor reglementari specificie in cazul acestora.

Nota AM POR din 02.02.2009 privind metodologia de calcul in cazul proiectelor generatoare de venit

Nota privind avizul NATURA 2000 - 20.01.2009

Nota AM POR privind calculul asistentei nerambursabile - 2.12.2008

Clarificare AM POR nr. 131059/27.11.2008 privind detinerea dreptului de proprietate asupra imobilului obiect al cererii de finantare, pentru autoritatile administratiei publice locale

Circulara MEF privind deschiderea de conturi in Trezorerie pentru beneficiarii din sectorul public din 19.11.2008

Nota de clarificare cu privire la documentatia tehnico-economica ce se depune la cererea de finantare - 13.11.2008

Nota privind emiterea acordului ISC din 29.10.2008

Instructiune privind incheierea contractelor de lucrari - 24.10.2008

Instructiuni privind proiectul tehnic - 29.09.2008

Instructiuni MDLPL privind studiul de fezabilitate si documentatia de atribuire a contractului de executie nr. 114571/26.09.2008

Instructiune catre solicitantii de finantare în cadrul Programului Operational Regional 2007-2013 privind completarea sectiunii 3.4 din cererile de finantare - 17.09.2008
Descarca instructiunea

Clarificare AM POR nr. 111986/15.09.2008 privind cheltuielile efectuate inainte de semnarea contractului de finantare

Instructiune privind valabilitatea studiilor de fezabilitate - 22.07.2008

Informare privind modalitatea de derulare a finantarii si transferului bugetele consiliilor judetene in bugetul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara - 07.07.2008

Clarificari referitoare la intocmirea bugetului pentru proiectele finantate prin Regio - 31.10.2007