Prima pagina - Regio Bucuresti Ilfov

Studii privind prevenirea neregulior/fraudelor în proiecte cu fonduri europene

În urma Seminarului Internațional privind Sisteme eficiente de control pentru prevenirea fraudei cu fonduri europene structurale și de investiții în noile state membre UE, organizat de către Institutul pentru Politici Publice (IPP) în perioada 13-14 mai a.c., în cadrul proiectului "Effective coordination of control systems for preventing fraud with Structural Funds in New EU Member States", finanțat prin programul HERCULE III – 2014 – LEGAL TRAINING AND STUDIES al Oficiului European pentru Luptă Anti-Fraudă din cadrul Comisiei Europene, au fost realizate o serie de studii privind transparenţa şi prevenirea neregulilor/fraudelor în proiecte cu finanţare europeană.

Seminar de promovare 'Oportunitati si provocari in implementarea proiectelor Regio in perioada 2007-2013'

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Bucureşti-Ilfov (ADRBI) a organizat, în data de 15 iulie 2015, Seminarul de promovare: "Oportunităţi şi provocari în implementarea proiectelor Regio in perioada 2007-2013", la Spatiul Public European din București. In cadrul acestui eveniment, s-au prezentat stadiul implementării Programului Operațional Regional și o serie lectii invatate din implementarea proiectelor finantate prin REGIO. De asemenea, câţiva beneficiari de finanțare au prezentat experiența lor privitoare la demararea și derularea proiectelor Regio.

Forumul Comunicatorilor REGIO, Venus, 24-26 iunie 2015

În perioada 24-26 iunie 2015 a avut loc ediţia a VI-a a Forumului Comunicatorilor REGIO, în staţiunea Venus de la Marea Neagră. Au participat peste 100 de comunicatori REGIO din toate cele opt regiuni de dezvoltare ale României (reprezentanţi ai autorităţii de management pentru POR, ai agenţiilor pentru dezvoltare regională, ai autorităţilor locale şi judeţene, beneficiari ai finanţării POR, precum şi reprezentanţi mass-media).

POR 2014-2020 a fost aprobat de Comisia Europeana

Marți, 23 iunie a.c., la Bruxelles, a fost semnată decizia Comisiei Europene de adoptare a Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020. Evenimentul a avut loc în prezența doamnei Corina Crețu, comisarul european pentru politica regională, și a doamnei Sevil Shhaideh, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice. POR 2014-2020 va continua să finanțeze investiții din perioada 2007-2013: infrastructură socială, de sănătate şi educaţională, IMM-uri, drumuri județene și turism, dar va finanța și noi categorii de proiecte față de programul precedent: reabilitarea termică a clădirilor publice, lucrări de cadastru și centre de transfer tehnologic.

Ghidul Solicitantului POR 2014-2020

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional a lansat spre consultare publică “Ghidul Solicitantului. Condiții generale de accesare a fondurilor în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020”, cu termen de transmitere a eventualelor observații/comentarii până la data de 05.06.2015, orele 14.30 la adresa de email contractarePOR@gmail.com. Menționăm că documentul mai poate suferi modificări în urma finalizării procedurii de consultare și aprobare a programului la nivelul Comisiei Europene

Programul Operational Regional 2014-2020 (varianta aprilie 2015)

Prin POR 2014-2020, vor fi finanțate și tipuri noi de investiții, precum: dezvoltare urbană, infrastructura de educație (inclusiv creșe și grădinițe), infrastructura de sănătate, cadastru, centre de transfer tehnologic, turism, IMM-uri, drumuri județene.

Relansare spre consultare publică a Ghidului Solicitantului POR 2014-2020

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional relansează spre consultare publică “Ghidul Solicitantului. Condiții generale de accesare a fondurilor în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020”, cu termen de transmitere a eventualelor observații/comentarii până la data de 27 iulie 2015, orele 14.30 la adresa de email info@mdrap.ro. Documentele sunt disponibile la http://www.inforegio.ro/ro/por-2014-2020/ghid-2014-2020.html.

Instructiunea AM POR nr.139/16.06.2015 cu privire la anularea instructiunii nr. 133/2015

AM POR a emis Instructiunea 139/2015 pentru anularea Instructiunii nr. 133/2015 a AM POR privind modificarea Instructiunii 132/2015 cu referire la asumarea raspunderii beneficiarilor cu privire la lucrarile/bunurile/serviciile solicitate la rambursare si executate/livrate/prestate de contractori.

Instructiunea AM POR nr.138/15.06.2015 privind privind intocmirea previziunii lunare cu privire la depunerea cererilor de rambursare si a cererilor de plata

Autoritatea de Management pentru Programul Operational Regional 2007–2013 a emis, in data de 15.06.2015, Instructiunea nr.138 privind intocmirea previziunii lunare cu privire la depunerea cererilor de rambursare si a cererilor de plata de catre beneficiari in cadrul Programului Operational Regional. In vederea obtinerii unor previziuni cat mai realiste cu privire la platile care urmeaza a se efectua, informatiile transmise de catre OI vor fi utilizate la intocmirea cash-flow-ului centralizat la nivelul Autoritatii De Management.

Caravana REGIO la ADAF

ADRBI a organizat la Asociatia pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului Feminin, în data de 3 iunie 2015, o caravană de promovare REGIO privind oportunitatile de investitii pentru IMM-urile din regiunea Bucureşti-Ilfov. De asemenea, au fost prezentate şi o serie de lecţii învătate din implementarea proiectelor cu finanţare prin Programul Operaţional Regional.

Instructiunea AM POR nr.136/02.06.2015 privind anularea instructiunii AMPOR nr. 132

AM POR a emis Instructiunea nr. 136b/02.06.2015 – pentru anularea Instructiunii nr. 132/2015 a AM POR privind asumarea raspunderii beneficiarilor cu privire la lucrarile/bunurile/serviciile solicitate la rambursare si executate/livrate/prestate de contractori.

Promovarea bunelor practici din implementarea Regio

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Bucureşti-Ilfov (ADRBI) a organizat, în data de 19 mai 2015, la Școala Națională de Studii Politice și Administrative din Bucuresti, seminarul de promovare: "Promovarea bunelor practici din implementarea Regio 2007-2013". In cadrul acestui eveniment s-au prezentat situația implementării in regiune a Programului Operațional Regional, informații cu privire la modalități de pregătire şi elaborare a proiectelor, precum şi o serie de lectii invatate pe parcursul implementării.

9 mai 2015 - Ziua Europei

Centrul de Informare Europe Direct Bucureşti şi Institutul European din România, in colaborare cu Agentia pentru Dezvoltare Regionala Bucuresti-Ilfov au organizat evenimentul dedicat Zilei Europei, intitulat „EuropART – Gala micilor și marilor artiști”, in data de 9 mai 2015, la Palatul Național al Copiilor. Prin acest eveniment, în contextul Anului European pentru Dezvoltare 2015 și din dorința de a stimula o cetăţenie activă în comunitatea locală, CIED București din cadrul IER a incercat sa aduca informaţia europeană cât mai aproape de public si sa implice activ colaboratorii si publicul în desfășurarea unui eveniment dedicat celebrării Zilei Europei prin care să evidențiem valorile artistice și culturale în comunitatea locală într-un mod dinamic și plin de culoare.

Piata Statelor Membre - 9 mai 2015 Parcul Cismigiu

In data de 9 mai 2015, ADR Bucuresti-Ilfov a sărbătorit Ziua Europei, în Parcul Cişmigiu, la cea de-a doua ediţie a „Pieţei Statelor Membre”. Evenimentul a fost realizat de Centrul Infoeuropa din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, în parteneriat cu Centrul de Proiecte şi Programe Educaţionale şi Sportive pentru Copii şi Tineret din cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti, în colaborare cu Ministerul Fondurilor Europene şi Muzeul Naţional al Ţăranului Român şi cu participarea Ambasadelor statelor membre UE, Reprezentanţei Comisiei Europene în România şi Biroului Parlamentului European în România.