Prima pagina - Regio Bucuresti Ilfov

Open Days 2015

Conferinta 'Regio – realizari si perspective in regiunea Bucuresti-Ilfov' 2015

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Bucureşti-Ilfov (ADRBI) a organizat, in data de 26 noiembrie 2015, Conferința “Regio – realizări și perspective în regiunea București-Ilfov”. Evenimentuls-a inscris în acţiunile realizate de ADRBI sub egida Comisiei Europene şi a Comitetului Regiunilor ca eveniment local OPEN DAYS 2015. În cadrul acestui eveniment, au fost vor fi prezentate și dezbătute experiențele și rezultatele implementării Regio - Programul Operațional Regional 2007-2013(POR) în regiunea București Ilfov. S-au abordat si perspectivele dezvoltării regionale în perioada următoare.

Consultare publica ghiduri specifice 3.1 si 5.1

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional a lansat spre consultare publica doua noi ghiduri pentru POR 2014-2020, prioritatile de investitii 3.1 "Sprijinirea eficientei energetice, a gestionarii inteligente a energiei si a utilizarii energiei din surse regenerabile in infrastructurile publice, inclusiv in cladirile publice si in sectorul locuintelor, Operatiunea A. Cladiri rezidentiale" si 5.1. "Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural"

Consultare publica ghiduri specifice 2.1 si 6.1

Autoritatea de Management pentru Programul Operational Regional (POR) a lansat, in data de 31 iulie 2015, doua Ghiduri ale solicitantului in consultare publica pentru POR 2014-2020: "Axa Prioritara 2 ”Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii”, Prioritatea de investiție 2.1 ”Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri” – Apelul de proiecte 2.1.A. – Microîntreprinderi si Axa Prioritara 6 Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, Prioritatea de investiție 6.1 Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale".

Ghidul Solicitantului POR 2014-2020

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional a lansat spre consultare publică “Ghidul Solicitantului. Condiții generale de accesare a fondurilor în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020”, cu termen de transmitere a eventualelor observații/comentarii până la data de 05.06.2015, orele 14.30 la adresa de email contractarePOR@gmail.com. Menționăm că documentul mai poate suferi modificări în urma finalizării procedurii de consultare și aprobare a programului la nivelul Comisiei Europene

Seminar de promovare 'Dezvoltare regionala - noi perspective'

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Bucureşti-Ilfov (ADRBI) o organizat, în data de 29 octombrie 2015, seminarul de promovare: "Dezvoltare regională - noi perspective", la Spatiul Public European din București. In cadrul acestui eveniment, s-au prezentat stadiul implementării Programului Operațional Regional și bune practici în implementarea proiectelor cu finanțare prin Programul Operațional Regional în regiunea București-Ilfov.

Relansare spre consultare publica a Ghidului Solicitantului POR 2014-2020

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional relansează spre consultare publică “Ghidul Solicitantului. Condiții generale de accesare a fondurilor în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020”, cu termen de transmitere a eventualelor observații/comentarii până la data de 27 iulie 2015, orele 14.30, la adresa de email info@mdrap.ro.

POR 2014-2020 a fost aprobat de Comisia Europeana

Marți, 23 iunie a.c., la Bruxelles, a fost semnată decizia Comisiei Europene de adoptare a Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020. Evenimentul a avut loc în prezența doamnei Corina Crețu, comisarul european pentru politica regională, și a doamnei Sevil Shhaideh, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice. POR 2014-2020 va continua să finanțeze investiții din perioada 2007-2013: infrastructură socială, de sănătate şi educaţională, IMM-uri, drumuri județene și turism, dar va finanța și noi categorii de proiecte față de programul precedent: reabilitarea termică a clădirilor publice, lucrări de cadastru și centre de transfer tehnologic.

Instructiunea AM POR nr.139/16.06.2015 cu privire la anularea instructiunii nr. 133/2015

AM POR a emis Instructiunea 139/2015 pentru anularea Instructiunii nr. 133/2015 a AM POR privind modificarea Instructiunii 132/2015 cu referire la asumarea raspunderii beneficiarilor cu privire la lucrarile/bunurile/serviciile solicitate la rambursare si executate/livrate/prestate de contractori.

Instructiunea AM POR nr.138/15.06.2015 privind privind intocmirea previziunii lunare cu privire la depunerea cererilor de rambursare si a cererilor de plata

Autoritatea de Management pentru Programul Operational Regional 2007–2013 a emis, in data de 15.06.2015, Instructiunea nr.138 privind intocmirea previziunii lunare cu privire la depunerea cererilor de rambursare si a cererilor de plata de catre beneficiari in cadrul Programului Operational Regional. In vederea obtinerii unor previziuni cat mai realiste cu privire la platile care urmeaza a se efectua, informatiile transmise de catre OI vor fi utilizate la intocmirea cash-flow-ului centralizat la nivelul Autoritatii De Management.

Caravana REGIO la ADAF

ADRBI a organizat la Asociatia pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului Feminin, în data de 3 iunie 2015, o caravană de promovare REGIO privind oportunitatile de investitii pentru IMM-urile din regiunea Bucureşti-Ilfov. De asemenea, au fost prezentate şi o serie de lecţii învătate din implementarea proiectelor cu finanţare prin Programul Operaţional Regional.