Prima pagina - Regio Bucuresti Ilfov

Open Days 2015

Conferinta 'Regio – realizari si perspective in regiunea Bucuresti-Ilfov' 2015

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Bucureşti-Ilfov (ADRBI) a organizat, in data de 26 noiembrie 2015, Conferința “Regio – realizări și perspective în regiunea București-Ilfov”. Evenimentuls-a inscris în acţiunile realizate de ADRBI sub egida Comisiei Europene şi a Comitetului Regiunilor ca eveniment local OPEN DAYS 2015. În cadrul acestui eveniment, au fost vor fi prezentate și dezbătute experiențele și rezultatele implementării Regio - Programul Operațional Regional 2007-2013(POR) în regiunea București Ilfov. S-au abordat si perspectivele dezvoltării regionale în perioada următoare.

Consultare publica ghiduri specifice 3.1 si 5.1

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional a lansat spre consultare publica doua noi ghiduri pentru POR 2014-2020, prioritatile de investitii 3.1 "Sprijinirea eficientei energetice, a gestionarii inteligente a energiei si a utilizarii energiei din surse regenerabile in infrastructurile publice, inclusiv in cladirile publice si in sectorul locuintelor, Operatiunea A. Cladiri rezidentiale" si 5.1. "Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural"

Consultare publica ghiduri specifice 2.1 si 6.1

Autoritatea de Management pentru Programul Operational Regional (POR) a lansat, in data de 31 iulie 2015, doua Ghiduri ale solicitantului in consultare publica pentru POR 2014-2020: "Axa Prioritara 2 ”Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii”, Prioritatea de investiție 2.1 ”Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri” – Apelul de proiecte 2.1.A. – Microîntreprinderi si Axa Prioritara 6 Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, Prioritatea de investiție 6.1 Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale".

Ghidul Solicitantului POR 2014-2020

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional a lansat spre consultare publică “Ghidul Solicitantului. Condiții generale de accesare a fondurilor în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020”, cu termen de transmitere a eventualelor observații/comentarii până la data de 05.06.2015, orele 14.30 la adresa de email contractarePOR@gmail.com. Menționăm că documentul mai poate suferi modificări în urma finalizării procedurii de consultare și aprobare a programului la nivelul Comisiei Europene

Instructiunea AM POR 144/10.12.2015 pentru incheierea de acte aditionale de prelungire a contractelor de finantare

AM POR a emis Instructiunea 144/10.12.2015 pentru incheierea de acte aditionale de prelungire a contractelor de finantare care nu se finalizează in perioada de impelementare, in scopul indeplinirii integrale a obiectivelor si indicatorilor proiectului si in vederea asigurarii functionalitatii acestuia.

Caravana REGIO la 'Bursuceii veseli'

ADRBI a organizat, in data de 17 decembrie 2015, o caravana la Centrul de zi pentru activitati recreative pentru copii "Bursuceii veseli" din Bucuresti, beneficiar al unei finantari nerambursabile accesate prin intermediul REGIO. Cu aceasta ocazie, a fost prezentat stadiul implementarii REGIO in regiunea noastra.

Caravana REGIO la Centrul Social "Harap Alb" Sectorul 6

ADRBI a organizat, in data de 14 decembrie 2015, o caravana la Centrul Social Multifunctional "Harap Alb" din sectorul 6 al Municipiului Bucuresti, beneficiar indirect al unei finantari nerambursabile accesate de Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 6, Bucuresti. Cu aceasta ocazie, a fost prezentat stadiul implementarii REGIO in regiunea noastra.

Caravana REGIO la centre sociale - decembrie 2015

ADRBI a organizat, in data de 10 decembrie 2015, o caravana la doua centre sociale care au primit finantare nerambursabila prin intermediul unor proiecte REGIO 2007-2013: Centrul de zi Harap Alb – DGASPC sector 4, respectiv Centrul social multifunctional al Arhiepiscopiei Craiovei. Au fost prezentate stadiul implementarii REGIO in regiunea noastra, precum si unele lectii invatate din implementarea proiectelor.

Caravana REGIO la caminele FCER si Alternativa 2003

ADRBI a organizat, in data de 8 decembrie 2015, o caravana la doua institutii din domeniul infrastructurii serviciilor sociale (Asociatia Alternativa 2003 si Federatia Comunitatilor Evreiesti din Romania), care au primit finantare nerambursabila prin intermediul unor proiecte REGIO 2007-2013. Au fost prezentate stadiul implementarii REGIO in regiunea noastra, precum si unele lectii invatate din implementarea proiectelor.

Vizita cu jurnalisti la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Ilfov

In data de 24 noiembrie 2015, Agenţia pentru Dezvoltare Regională Bucureşti-Ilfov, Organism Intermediar pentru Programul Operaţional Regional REGIO, a organizat o vizita cu jurnalisti la proiectul "Reabilitarea, modernizarea si echiparea Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Ilfov" – cod SMIS 17595. Beneficiarul acestui proiect este Consiliul Judetean Ilfov, care, prin implementarea acestui proiect, a dorit sa realizeze imbunătătirea calitătii infrastructurii serviciilor de asistentă medicală si a serviciilor medicale oferite populatiei.

Vizita cu mass media la proiecte REGIO din Voluntari - 5 noiembrie 2015

În data de 5 noiembrie 2015, ADRBI a organizat o vizită cu reprezentanţii mass media la cinci proiecte cu finanţare REGIO din orasul Voluntari, judetul Ilfov.

Vizita cu mass media la proiecte REGIO din Chitila - 3 noiembrie 2015

În data de 3 noiembrie 2015, ADRBI a organizat o vizită cu reprezentanţii mass media la trei proiecte cu finanţare REGIO din orasul Chitila, judetul Ilfov. Jurnalistii au asistat la o prezentare a proiectelor realizate de primaria orasului, apoi au avut ocazia sa viziteze locurile in care au fost implementate acestea.