Prima pagina - Regio Bucuresti Ilfov

Proiecte
Projects

Seminar informare lansare PDI 5.1 si 5.2 din POR 2014-2020

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Bucureşti-Ilfov (ADRBI) a organizat, în data de 20 aprilie 2016, un seminar de informare privind lansarea apelurilor de proiecte pentru Axa 5 a POR 2014-2020 - Regenerare urbana si patrimoniu cultural, la Casa Cesianu, Calea Victoriei nr. 151, București.

Seminar informare lansare PDI 3.1 din POR 2014-2020

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Bucureşti-Ilfov (ADRBI) a organizat, în data de 12 aprilie 2016, un seminar de informare privind lansarea apelului de proiecte pentru prioritatea de investitii 3.1.A – Cresterea eficientei energetice a cladirilor rezidentiale, la Spatiul Public European, Str. Vasile Lascar nr. 31, București. La seminar au participat reprezentanti ai autoritatilor publice locale din mediul urban (grupul tinta al apelului de proiecte), precum si reprezentanti ai presei.

Imbunatatirea mediului urban si conservarea, protectia si valorificarea durabila a patrimoniului, finantate prin Regio

Autoritatea de management a Programului Operațional Regional a lansat două noi apeluri de proiecte pe Axa prioritară 5 - Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural: Prioritatea de investiţii 5.1 - Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultura și Prioritatea de investiţii 5.2 - Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului.

Lansarea primelor ghiduri POR 2014-2020

Autoritatea de Management pentru POR a publicat Ghidul Solicitantului Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul prioritatii de investitie 3.1 Operatiunea A- Cladiri rezidentiale si Ghidul Solicitantului Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul prioritatii de investitii 6.1- Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale.

Ghidul Solicitantului POR 2014-2020

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional a lansat spre consultare publică “Ghidul Solicitantului. Condiții generale de accesare a fondurilor în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020”, cu termen de transmitere a eventualelor observații/comentarii până la data de 05.06.2015, orele 14.30 la adresa de email contractarePOR@gmail.com. Menționăm că documentul mai poate suferi modificări în urma finalizării procedurii de consultare și aprobare a programului la nivelul Comisiei Europene

Reuniune de lucru privind imbunatatirea comunicarii pe tema programelor de finantare

ADR Bucuresti-Ilfov a organizat, in data de 25 februarie 2016, la Spatiul Public European, o reuniune de lucru la care au participat reprezentanţi ai Ministerului Fondurilor Europene, ai Autorităţii de Management pentru Programul Operaţional Regional, ai organismelor intermediare pentru programele operaţionale 2014-2020, precum şi ale altor instituţii din regiune care finanţează programe de finanţare şi ADRBI. In cadrul intalnirii, s-au identificat activităţi comune şi posibilităţi de colaborare.

Tutorial solicitare de finantare europeana prin sistemul MySMIS

Ministerul Fondurilor Europene a publicat un tutorial video care descrie functionarea noului sistem MySMIS, prin care potentialii beneficiari din Romania vor putea sa solicite banii europeni pentru perioada de programare 2014-2020. Potrivit unui memorandum al Guvernului, se estimeaza ca, incepand cu 19 februarie 2016, prin sistemul MySMIS ar urma sa se poata deschide apeluri de proiecte si sa se depuna solicitarea de finantare din noile fonduri europene.

Instructiunea AM POR 144/10.12.2015 pentru incheierea de acte aditionale de prelungire a contractelor de finantare

AM POR a emis Instructiunea 144/10.12.2015 pentru incheierea de acte aditionale de prelungire a contractelor de finantare care nu se finalizează in perioada de impelementare, in scopul indeplinirii integrale a obiectivelor si indicatorilor proiectului si in vederea asigurarii functionalitatii acestuia.

Caravana REGIO la 'Bursuceii veseli'

ADRBI a organizat, in data de 17 decembrie 2015, o caravana la Centrul de zi pentru activitati recreative pentru copii "Bursuceii veseli" din Bucuresti, beneficiar al unei finantari nerambursabile accesate prin intermediul REGIO. Cu aceasta ocazie, a fost prezentat stadiul implementarii REGIO in regiunea noastra.

Caravana REGIO la Centrul Social "Harap Alb" Sectorul 6

ADRBI a organizat, in data de 14 decembrie 2015, o caravana la Centrul Social Multifunctional "Harap Alb" din sectorul 6 al Municipiului Bucuresti, beneficiar indirect al unei finantari nerambursabile accesate de Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 6, Bucuresti. Cu aceasta ocazie, a fost prezentat stadiul implementarii REGIO in regiunea noastra.

Caravana REGIO la centre sociale - decembrie 2015

ADRBI a organizat, in data de 10 decembrie 2015, o caravana la doua centre sociale care au primit finantare nerambursabila prin intermediul unor proiecte REGIO 2007-2013: Centrul de zi Harap Alb – DGASPC sector 4, respectiv Centrul social multifunctional al Arhiepiscopiei Craiovei. Au fost prezentate stadiul implementarii REGIO in regiunea noastra, precum si unele lectii invatate din implementarea proiectelor.

Caravana REGIO la caminele FCER si Alternativa 2003

ADRBI a organizat, in data de 8 decembrie 2015, o caravana la doua institutii din domeniul infrastructurii serviciilor sociale (Asociatia Alternativa 2003 si Federatia Comunitatilor Evreiesti din Romania), care au primit finantare nerambursabila prin intermediul unor proiecte REGIO 2007-2013. Au fost prezentate stadiul implementarii REGIO in regiunea noastra, precum si unele lectii invatate din implementarea proiectelor.

Conferinta 'Regio – realizari si perspective in regiunea Bucuresti-Ilfov' 2015

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Bucureşti-Ilfov (ADRBI) a organizat, in data de 26 noiembrie 2015, Conferința “Regio – realizări și perspective în regiunea București-Ilfov”. Evenimentuls-a inscris în acţiunile realizate de ADRBI sub egida Comisiei Europene şi a Comitetului Regiunilor ca eveniment local OPEN DAYS 2015. În cadrul acestui eveniment, au fost vor fi prezentate și dezbătute experiențele și rezultatele implementării Regio - Programul Operațional Regional 2007-2013(POR) în regiunea București Ilfov. S-au abordat si perspectivele dezvoltării regionale în perioada următoare.