Situatia proiectelor depuse - Regio Bucuresti Ilfov

Proiecte

Situatia proiectelor depuse

Situatia implementarii POR 2007-2013 - 13 martie 2017 in regiunea Bucuresti-Ilfov

Stadiu proiecte in implementare in regiunea Bucuresti-Ilfov conform Instructiunii 146/2016 pentru incheierea actelor aditionale de prelungire a duratei contractelor de finantare aferente POR 2007-2013 - 18 iulie 2016

Nota: Datele se actualizeaza doar atunci când apar modificari.

;