Programul Operational Regional - Regio Bucuresti Ilfov

Proiecte

Programul Operational Regional

Axe prioritare

Despre POR

Plan de comunicare

Abordarea strategica a comunicarii prioritatilor din Programul Operational Regional - Regio, 2007-2013, se impune ca o necesitate tinand cont de legaturile evidente dintre succesul politicii de dezvoltare regionala si un sistem coerent de masuri de informare si publicitate. Aceste masuri trebuie sa reflecte continutul activitatilor intreprinse in cadrul programului si sa garanteze un grad inalt de transparenta in utilizarea fondurilor, precum si publicitatea cuvenita conceptului de dezvoltare regionala.

Legislatie

Clarificari si instructiuni generale

Glosar