Plan de comunicare - Regio Bucuresti Ilfov

Proiecte

Plan de comunicare

Abordarea strategica a comunicarii prioritatilor din Programul Operational Regional - Regio, 2007-2013, se impune ca o necesitate tinand cont de legaturile evidente dintre succesul politicii de dezvoltare regionala si un sistem coerent de masuri de informare si publicitate. Aceste masuri trebuie sa reflecte continutul activitatilor intreprinse in cadrul programului si sa garanteze un grad inalt de transparenta in utilizarea fondurilor, precum si publicitatea cuvenita conceptului de dezvoltare regionala.

Rolul OI - ADRBI in privinta informarii si promovarii este de a comunica mesaje la nivel regional si local, in mod planificat, transparent catre toti cetatenii. In acest scop, pe 26 ianuarie 2006, AM a delegat o parte din atributiile sale legate de informare si publicitate catre OI prin "Acordul cadrul privind implementarea Programului Operational Regional 2007- 2013 in Romania".

Principiile aplicate in desfasurarea activitatilor de comunicare :
- Transparenta - capacitatea de a furniza in timp optim informatia obiectiva si corecta privind activitatile OI ADRBI si care sa permita audientelor formarea si formulare unui punct de vedere asupra lor, eventual influentarea anumitor decizii care privesc comunitatile.
- Constanta - capacitatea de a furniza in mod constant informatii utile grupurilor tinta in scopul fidelizarii acestora.
- Flexibilitate - capacitatea de a ne adapta rapid la semnalele venite din mediul extern;
- Eficienta - utilizarea optima a resurselor in vederea atingerii impactului maxim.
- Unitate - oferirea unui mesaj coerent, pe "o singura voce".

In cazul informarii asupra fondurilor UE, in plus fata de cresterea gradului de constientizare asupra disponibilitatii fondurilor prin Regio, activitatile de comunicare au ca scop si stabilirea unui nivel de incredere intre institutiile care gestioneaza programe si fonduri europene si publicurile acestora - fie publicuri tinta, fie publicul larg, care sa genereze un dialog deschis, constructiv, care sa duca la atingerea unui al doilea scop: crearea premiselor si a cadrului optim pentru dezvoltare, prin refacerea constiintei comunitare si schimbarea viziunii oamenilor asupra propriei existente.

;