Informare privind rata de schimb RON/EUR utilizata in procesul de contractare DMI 4.3 - Regio Bucuresti Ilfov

Proiecte

Informare privind rata de schimb RON/EUR utilizata in procesul de contractare DMI 4.3

Pentru a evita intarzierile in procesul de avizare a contractelor de finantare, cauzate de necesitatea revizuirii bugetelor ca urmare a variatiei cursului Inforeuro, va informam ca Autoritatea de Management pentru Programul Operational Regional 2007-2013 din cadrul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului a decis utilizarea unei rate de schimb fixa de 4,35 RON/EUR in procesul de verificare si avizare a contractelor de finantare, respectiv de verificare a incadrarii cuantumului finantarii nerambursabile solicitate in limita de minimis.

Rata de schimb mentionata mai sus va fi utilizata la verificarea contractelor de finantare ce vor fi transmise AM POR spre avizare incepand cu data de 1 ianuarie 2012 pana la 30 iunie 2012.Solicitantii de finantare ale caror proiecte se afla in etapa precontractuala trebuie sa actualizeze bugetele proiectelor respective (sau tabelul surselor de finantare), acolo unde este cazul.

;