MySMIS 2014 - Regio Bucuresti Ilfov

Proiecte

MySMIS 2014

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Bucureşti-Ilfov reaminteşte că în perioada 8 - 18 martie 2016 este disponibil, pentru a fi testat de către potenţialii beneficiari (persoane juridice), modulul "Depunerea cererii de finanțare" al aplicației MySMIS 2014 versiunea 1.0., la adresa www.fonduri-ue.ro.

Aplicația poate fi accesată prin intermediul link-ului https://2014.mysmis.ro și de pe website-ul Ministerului Fondurilor Europene (MFE) -www.fonduri-ue.ro, secțiunea MySMIS 2014. În aceeași secțiune de pe site-ul MFE sunt publicate și documente-suport relevante pentru cei care vor sa testeze aplicația sau care vor depune ulterior cereri de finanțare - manuale, tutoriale, întrebări frecvente.

Pentru accesul în aplicație este necesar un browser actualizat, iar pentru vizualizarea și semnarea electronică a documentelor .pdf trebuie să fie instalat utilitarul Adobe Reader versiunea minimă 11.0.14 sau Adobe Reader DC versiunea minimă 15 (2015).

Pentru testarea aplicației, orice potenţial beneficiar (persoană juridică) poate fi înregistrat(ă) în sistem doar de către reprezentantul legal sau un împuternicit al acestuia, obligatoriu prin utilizarea propriului Certificat digital calificat pentru semnarea electronică a documentelor. Numai reprezentantul legal (sau împuternicit) al unei persoane juridice care dorește să depună o cerere de finanțare are nevoie de certificat digital calificat. Persoana respectivă trebuie să aibă fie calitatea de Reprezentant legal pentru acea instituție, fie împuternicire din partea Reprezentantului legal de a reprezenta instituția în relația cu autoritățile de gestiune (AM/OI) pentru entitatea și/ sau proiectul (proiectele) pentru care se solicită finanțare.

O persoană juridică va putea înscrie mai mulți utilizatori pentru completarea informațiilor din cererea de finanțare. Cei care vor contribui la elaborarea cererii de finanțare și, ulterior, la implementarea proiectului unei persoane juridice (ex. membri în echipa de proiect, consultanți etc.), nu au nevoie de certificat digital, dar vor avea nevoie să primească o validare în aplicație de la persoana juridică la care se asociază (mai precis de la reprezentantul legal/ împuternicit al acesteia).

Elaborată de către Ministerul Fondurilor Europene (MFE) împreună cu Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS), aplicația facilitează schimbul electronic de informații între beneficiari și autoritățile cu atribuții în gestionarea fondurilor europene structurale și de investiții, acoperind funcțional cerințele a șapte autorități de management ale programelor operaționale, din trei ministere, pe principiul simplificării și uniformizării cerințelor.

Pentru înţelegerea paşilor necesari utilizării acestei aplicaţii vă rugăm să consultaţi manualele My SMIS, disponibile la /mysmis-2014.aspx.

Pentru o mai bună înţelegere a modului de utilizare, vă invităm să urmăriţi si tutorialele video de mai jos, care descriu funcţionarea noului sistem MySMIS, asocierea beneficiarilor şi transmiterea cererii de finanţare prin acest sistem electronic. Reamintim că această platformă electronică acoperă mai multe programe operaţionale, dar că Agenţia pentru Dezvoltare Regională Bucureşti-Ilfov are calitatea de organism intermediar doar pentru Programul Operaţional Regional (REGIO). 

Pentru a sprijini îmbunătățirea sistemului, potențialii beneficiari din regiunea Bucureşti-Ilfov sunt încurajaţi să identifice și să ne sesizeze eventuale dificultăți în accesarea sau introducerea datelor aferente cererilor de finanțare la adresa de mail: helpdesk@adrbi.ro.

Mulţumim! 

Tutoriale

1. Primul tutorial descrie pas-cu-pas procedura de depunere a cererii de finanţare pentru un proiect (fictiv) în Programul Operaţional Asistenţă Tehnică, însă principiile de bază sunt valabile şi pentru liniile de finanţare destinate firmelor sau ONG-urilor, în Programul Operaţional Regional şi celelalte.

Download this video here.

  2. Paşii care trebuie urmaţi în cazul unei asocieri de beneficiari de fonduri UE.

Download this video here.

 3. Transmiterea cererii de finanţare prin sistemul electronic MySMIS 2014-2020

Download this video here.